Lista aktualności Lista aktualności

„Poznaj las sensorycznie” – cykl zajęć terenowych

W czerwcu odbył się cykl zajęć edukacyjnych „Poznaj las sensorycznie”, skierowany dla dzieci i młodzieży. To rodzaj zajęć terenowych, mających na celu poznanie lasu zmysłami. Projekt powstał z inicjatywy Nadleśnictwa Drawno, został częściowo dofinansowany przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Zajęcia rozpoczęliśmy od spaceru do lasu. Wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Drawnie mieliśmy okazję poznać wybrane elementy środowiska przyrodniczego za pomocą zmysłów. Najmłodsi zbierali szyszki drzew, poznawali zapach gatunków runa leśnego, kwitnących roślin, krzewów. Słuchaliśmy śpiewu ptaków, szumiących liści na drzewach. Staraliśmy się zwrócić uwagę na bodźce, jakie wysyła nam przyroda. W szkółce leśnej, dzieci miały okazję kontynuować poznanie lasu zmysłami. Przygotowaliśmy ścieżkę sensoryczną – składającą się z zebranych szyszek, kory, pisaku, kamieni, drewna i innych materiałów pochodzących „prosto z lasu”. Przejście po ścieżce to wyjątkowe wyznawanie, zadanie polega na odbiorze elementów środowiska leśnego, za pomocą jednego zmysłu. Czynność jest powtarzana, by odbiorca mógł poznać fragment ekosystemu leśnego, z innej strony. Odbiór konkretnych bodźców, ułatwia zapamiętanie poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Zajęcia miały na celu podkreślenie roli drewna – wyjątkowego surowca odnawialnego w życiu człowieka oraz innych produktów ubocznego użytkowania lasu. Najmłodsi, mieli także okazję poznać las za pomocą swojego zmysłu słuchu. Wspólnie, z zamkniętymi oczami, rozpoznawaliśmy głosy zwierząt bytujących w naszych lasach. Podsumowaniem naszych zajęć było ognisko i poczęstunek. Cykl zajęć będzie kontynuowany do końca września. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział w zajęciach. Uśmiechy na dziecięcych buziach są dla nas największą nagrodą. Składamy także podziękowania Centrum Informacyjnemu Lasów Państwowych za pomoc realizacji projektu. 

/Tekst: Julia Paszkiewicz/

/Zdjęcia: Ilona Herba, Julia Paszkiewicz, zasoby SP w Drawnie/