Lista aktualności Lista aktualności

Narada terenowa w Nadleśnictwie Drawno

24 sierpnia br. na terenie Nadleśnictwa Drawno odbyła się narada terenowa dot. odnowień naturalnych sosny. Udział w niej wzięli pracownicy Nadleśnictwa Wałcz oraz Nadleśnictwa Drawno.

Odnowienie naturalne to często spotykane zjawisko powstawania młodego pokolenia drzew, z odrośli lub w wyniku samosiewu. Leśnicy stale dążą do zwiększenia ich udziału, poprzez wykonywanie odpowiednich zabiegów gospodarczych. Dzięki temu, zachowujemy lokalne ekotypy starając się dostosować populację do istniejących warunków.

Narada terenowa miała na celu przedstawienie zalet odnowień naturalnych, sposobów ich inicjowania, a także dalszej ich pielęgnacji. W tym celu, na terenie leśnictw Borowiec oraz Zdanów wybrano powierzchnie, na których podjęto próby odtworzenia drzewostanu w sposób naturalny. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć odnowienie sosny w różnych fazach rozwoju, wzrastających w różnych warunkach siedliskowych.

Z całą pewnością, wymiana doświadczeń zaowocuje w dalszej, codziennej pracy.

  

/Tekst: Julia Paszkiewicz/

/Zdjęcia: Julia Paszkiewicz/