Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie Aktualizacja powierzchni ekosystemów referencyjnych – konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Drawno informuje, iż podejmuje działania związane z aktualizacją powierzchni ekosystemów referencyjnych ustanowionych Zarządzeniem nr 15/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawno z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa Drawno.

 

  1. Proponuje się do wykazu ekosystemów referencyjnych włączyć następujące powierzchnie:

 

Adres leśny

Powierzchnia [ha]

10-08-1-02-141-c-99

0,50

10-08-1-02-84-d-00

2,90

10-08-1-02-85-b-00

3,96

10-08-1-02-105-k-00

2,14

10-08-1-02-107-i-00

1,11

10-08-1-02-117-a-00

1,01

10-08-1-02-117-d-00

0,86

10-08-2-06-2-j-00

1,50

10-08-2-06-3-i-00

1,58

10-08-2-06-7-g-00

3,02

10-08-2-06-9-a-00

1,14

10-08-2-06-63-a-00

8,34

10-08-2-06-63-i-00

2,56

10-08-2-08-73-c-00

1,02

10-08-2-08-73-d-00

7,91

10-08-2-08-73-g-00

3,81

10-08-2-08-73-h-00

5,54

10-08-2-08-80-a-00

5,30

10-08-2-08-82-i-00

2,29

10-08-2-08-84-n-00

2,99

10-08-2-08-88-d-00

1,22

10-08-2-08-88-f-00

0,88

10-08-2-08-88-g-00

1,83

10-08-2-08-88-j-00

0,86

10-08-2-08-97-c-00

1,10

10-08-2-08-105-b-00

1,41

10-08-2-08-105-c-00

0,86

10-08-2-08-105-f-00

1,03

10-08-2-08-106-g-00

2,73

10-08-2-08-107-j-00

1,70

10-08-2-08-113-b -00

2,88

10-08-2-08-136-k-00

2,27

10-08-2-08-142-o-00

3,39

10-08-2-08-142-r-00

4,54

10-08-2-08-156-a-00

1,17

10-08-2-08-156-b-00

0,76

10-08-2-08-157 -f -00

0,72

10-08-2-08-158 -a -00

1,24

10-08-2-08-178-b-00

3,77

10-08-2-08-178-d-00

0,81

10-08-2-08-179-a-00

2,60

10-08-3-10-10-b-00

1,02

10-08-3-11-199-b-00

1,32

10-08-3-11-199-g-00

0,78

10-08-3-11-193-c-00

1,34

10-08-3-11-191-c-00

0,91

Suma powierzchni:

102,62 ha

 

 

 

  1. Ze względu na wydzielający się posusz, stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia, a także trwałości lasu, z listy ekosystemów referencyjnych proponuje się skreślić:

 

Adres leśny

Powierzchnia [ha]

10-08-2-06-44-d-00

4,03

10-08-2-07-103-j-00

0,29

10-08-2-08-73-i-00

1,61

10-08-2-08-97-d-00

1,68

10-08-2-08-118-j-00

1,74

10-08-2-08-113-c-00

4,86

10-08-2-08-133-b-00

1,37

10-08-2-08-141-i-00

6,96

10-08-2-08-141-j-00

3,64

10-08-2-08-142-d-00

1,74

10-08-2-08-176-k-99

0,48

10-08-3-11-179-a-00

0,60

10-08-3-11-192-f-00

2,71

Suma powierzchni:

31,71 ha

 

 

  1. W oddziale 74 a w leśnictwie Dominikowo, w wyniku przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych zmianie uległa powierzchnia użytku ekologicznego Krzywe Bagno, tym samym zmieniła się powierzchnia ekosystemu referencyjnego z 0,15 ha na 0,01 ha.

 

  1. Powierzchnia ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa wynosi 881,35 ha.

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni ekosystemów referencyjnych, zapraszamy do konsultacji.

Osobą do kontaktu w sprawie weryfikacji ekosystemów referencyjnych jest:
Julia Paszkiewicz, tel.
95 768 2041, 880 520 273, e-mail: julia.paszkiewicz@szczecin.lasy.gov.pl.

Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa: Nadleśnictwo Drawno, ul. Kaliska 5, 73-220- Drawno lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: drawno@szczecin.lasy.gov.pl, w terminie do 30.03.2021 r.