Lista aktualności Lista aktualności

Wyjątkowi mieszkańcy lasów Nadleśnictwa Drawno

Od 2017 roku na terenie naszego nadleśnictwa obserwowane są żubry. Aktualnie populacja tego gatunku na naszym terenie to 25 osobników stale zamieszkujących nasze lasy. Pojawienie się żubrów na terenie Nadleśnictwa Drawno możliwe było dzięki prowadzonej trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarce leśnej na zasadach ekologicznych przez miejscowych leśników oraz związane jest z realizacją projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce" którego partnerem są min. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Celem projektu LIFE jest zwiększenie ogólnej liczebności populacji zachodniopomorskiej do minimum 190 osobników oraz utworzenie nowego stada pomiędzy areałami stad Drawsko i Mirosławiec, więc w 2015 r. powstało trzecie stado z inicjatywy Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Drugim cennym gatunkiem który można spotkać w lasach naszego nadleśnictwa jest Ryś. W wyniku prowadzonej przez Lasy Państwowe trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej znalazł on tutaj sprzyjające warunki dla swojego bytowania. Za pojawienie się tego unikatowego gatunku na naszym terenie odpowiada Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży i partnerami oraz realizowany przez nich projekt „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” .  

/Tekst: Wojciech Gdaniec/

/Zdjęcia: Agata El Halawany/