Lista aktualności Lista aktualności

Zajęcia edukacyjne w ramach projektu „W rodzinie siła”

W dniu 23 sierpnia br. spotkaliśmy się z dziećmi w placówce wsparcia dziennego w Nętkowie. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Jako leśnicy z wielką przyjemnością wsparliśmy ten projekt prowadząc zajęcia edukacyjne. Podczas zajęć przedstawialiśmy pracę leśnika. Rozmawialiśmy o właściwym zachowaniu w lesie, rozpoznawaliśmy ptaki oraz układaliśmy puzzle. Zwieńczeniem wspólnej zabawy był się konkurs przyrodniczy, który okazał się doskonałą metodą poszerzania wspólnej wiedzy o prowadzonej gospodarce leśnej.

Mamy nadzieję, że przekazana wiedza zaowocuje podczas wypraw do lasu oraz w nadchodzącym roku szkolnym.

                                                                                                          /Tekst: Ilona Herba/

                                                                       /Zdjęcia: Ilona Herba, Julia Paszkiewicz/