Asset Publisher Asset Publisher

Akcja Jedno dziecko-Jedno drzewo

„Akcja Jedno dziecko – Jedno drzewo” – Mieszkańcy Drawna posadzili drzewa swoim dzieciom

Każde posadzone drzewo symbolizuje nowe życie. Sadząc drzewka z leśnikami i samorządowcami, w ramach akcji rodzice upamiętnili narodziny swoich dzieci.

W dniu 10.10.2019 r., w Drawnie miało miejsce pilotażowe wydarzenie jakim było sadzenie drzew. Rodzice dzieci urodzonych w 2019 r. mieli okazję upamiętnić narodziny swoich dzieci poprzez posadzenie pamiątkowych lip. Organizatorzy – Gmina Drawno i Nadleśnictwo Drawno, zapewnili miejsce, sadzonki oraz właściwy instruktarz. Każde z drzew zostało oznaczone drewnianą tabliczką z imieniem dziecka. Rodzice otrzymali pamiątkowe certyfikaty, drobne upominki, a dzieci maskotki.

Lipa jest gatunkiem długowiecznym, to symbol przyjaźni i pokoju. Posadzenie takiego drzewa pozwala spojrzeć kilkadziesiąt lat do przodu. Dziś w 95 rocznicę powstania Lasów Państwowych, sadzimy je dla przyszłych pokoleń. Z pewnością będą one świadkiem wielu wydarzeń. 

Wspólna inicjatywa Lasów Państwowych i Gmin, stała się doskonałym przykładem kształtowania pozytywnych postaw społecznych na rzecz ochrony lasów i przyrody.

/Tekst: Ilona Herba/

/Zdjęcia: Ilona Herba/