Asset Publisher Asset Publisher

Drzewa dla klimatu-17 edycja Święta Drzewa

„Drzewa dla klimatu” to hasło siedemnastej edycji  „Święta Drzewa”. W tym roku, posadziliśmy drzewa w Przedszkolu nr 5 w Choszcznie i SOSW w Niemieńsku.

Zajęcia jak co roku zaczęliśmy od przygotowania teoretycznego. Rozpoznawaliśmy gatunki drzew, mówiliśmy o ich cech rozpoznawczych, a także roli jaką pełnią w naszym otoczeniu. Zmiany klimatu jakie zachodzą w naszym otoczeniu, są coraz bardziej zauważalne. Nasze zajęcia poświęciliśmy roli lasów w przeciwdziałaniu negatywnych skutków działalności człowieka. Drzewa są nieodłącznym elementem krajobrazu, produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Nasze warsztaty chcieliśmy poprzeć konkretnymi działaniami i zaktywizować młodzież do wspólnego sadzenia drzew.

Lasy Państwowe od początku są partnerem strategicznym programu. Uświadamiamy głównie młodzież, ponieważ to na nich, w przyszłości będzie spoczywała odpowiedzialność za stan środowiska przyrodniczego. Co roku sadzimy 500 mln drzew. W miejscu każdego wyciętego drzewa sadzone są 3-4 nowe. Warto wiedzieć, że od końca II wojny światowej lesistość kraju, wzrosła z 21% do 30 % obecnie.

/Tekst: Ilona Herba/

/Zdjęcia: Ilona Herba/