Asset Publisher Asset Publisher

Poznajemy zwierzęta leśne

Na terenie Szkółki Leśnej odbyły się zajęcia edukacyjne o zwierzętach leśnych.


29 września br., spotkaliśmy się z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, w Szkółce Leśnej Zdanów.

Młodzież bardzo chętnie sprawdzała swoją wiedzę w różnego rodzaju grach i zabawach. Poznawaliśmy zwierzęta leśne – ich cechy charakterystyczne, środowisko w jakim bytują oraz sposoby rozpoznania ich obecności w lesie. Mówiliśmy nie tylko o ssakach leśnych, ale także o ptakach – cechach różnicujących poszczególne gatunki oraz zasadach racjonalnego dokarmiania w okresie zimowym.

Tablice i gry edukacyjne, powstałe dzięki współpracy Nadleśnictwa Drawno z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach projektu „Lasy i ich rola w edukacji ekologicznej”, ułatwiały zrozumienie przedstawionych treści.  Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się tablica dźwiękowa, dzięki której młodzież miała okazję poznać odgłosy zwierząt bytujących w naszych lasach.


/Tekst: Julia Herba/
/Zdjęcia: Ilona Herba, Teresa Hołownia/