Aktualności Aktualności

Dni Ekologii w Szczecinie

W dniach 17-18 września br. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyły się Dni Ekologii. Organizatorem wydarzenia był Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Szczecinie. Nadleśnictwo Drawno razem z innym jednostkami RDLP w Szczecinie i RDLP w Pile, przygotowało stoisko promocyjno-edukacyjne.

Wydarzenie miało na celu podkreślenie roli gospodarki łowieckiej w środowisku przyrodniczym. Podczas imprezy mogliśmy poznać las wszystkim zmysłami. Uczestnicy podziwiali prace malarskie oraz fotografie przyrodnicze. To plenerowe spotkanie było doskonałą okazją do poznania „głosów lasu” – podczas warsztatów wabienia zwierzyny. Goście mieli okazję spróbować produktów „prosto z lasu” podczas warsztatów kulinarnych. W tak zwanej „eko strefie” ochotnicy mogli wziąć udział w konkursach i grach o tematyce przyrodniczej. Uczestnicy rozpoznawali wybrane gatunki roślin i zwierząt występujące w naszych lasach.  Wydarzenie było doskonałą okazją do zaprezentowania wielorakich funkcji jakie pełni las w życiu człowieka.

Należy pamiętać, że łowiectwo, oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii, racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Działania mające na celu poprawę warunków bytowania zwierzyny, będące jednym z głównych celów łowiectwa doskonale wpisują się w zrównoważoną gospodarkę leśną.

/Tekst: Julia Paszkiewicz/

/Zdjęcia: Filip Cembała/


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów