Aktualności Aktualności

Jesienny marsz – czyli spacer z leśnikiem

23 września br. spotkaliśmy z uczestnikami Klubu Integracji Wolontariatu Wielkopolskiego w Choszcznie. Spacer był kontynuacją cyklu zajęć terenowych, mających na celu poznanie lasu zmysłami. Projekt powstał z inicjatywy Nadleśnictwa Drawno, został częściowo dofinansowany przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Zajęcia rozpoczęły się na terenie leśnictwa Zdanów. Wspólna wyprawa do lasu była doskonałą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy o środowisku, a także przyjemną formą aktywności. Rozmawialiśmy o zasadach zrównoważonego użytkowania drzewostanów, czynnikach jakie mają wpływ na kondycję drzew, dynamice wzrostu poszczególnych gatunków. Nie zabrakło zadań praktycznych – czyli jak nie zgubić się w lesie oraz co należy zrobić w takiej sytuacji. Druga część zajęć odbyła się w szkółce leśnej Zdanów. Seniorzy mieli okazję poznać las za pomocą swoich zmysłów. Przygotowaliśmy ścieżkę sensoryczną – składającą się z zebranych szyszek, kory, piasku, kamieni, drewna i innych materiałów pochodzących „prosto z lasu”. Przejście po ścieżce to wyjątkowe wyzwanie, zadanie polega na odbiorze elementów środowiska leśnego, za pomocą jednego zmysłu. Czynność jest powtarzana, by odbiorca mógł poznać fragment ekosystemu leśnego, z innej strony. Odbiór konkretnych bodźców, ułatwia zapamiętanie poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Wspólnie, za pomocą zmysłu słuchu - z zamkniętymi oczami, rozpoznawaliśmy głosy zwierząt bytujących w naszych lasach. Uczestnicy mieli okazję przetestować również swój zmysł smaku, próbując produktów „prosto z lasu”. Rozpoznawaliśmy smaki owoców leśnych oraz przetworów z nich przyrządzonych. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział w zajęciach. Było nam bardzo miło opowiadać o pracy leśników, widząc Państwa duże zainteresowanie. Czekamy na następne wspólne wyprawy. Składamy także podziękowania Centrum Informacyjnemu Lasów Państwowych za pomoc realizacji projektu. 

/Tekst: Julia Paszkiewicz/

/Zdjęcia: Ilona Herba, Julia Paszkiewicz, zasoby KI WW w Choszcznie/


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów