Aktualności Aktualności

Kontrola występowania szkodników korzeni

Na przełomie lata i jesienie (15.08-30.09) zadaniem leśników jest przeprowadzenie kontroli występowania owadów uszkadzających systemy korzeniowe młodych drzew. W związku z tym, w celu uniknięcia strat w uprawach, przed wprowadzeniem nowego pokolenia lasu na tereny wcześniej niezalesione, wykonuję się tzn. badanie zapędraczenia gleby. Podobne czynności wykonuję się również na szkółkach leśnych. Kontrola polega na wykonaniu dołów próbnych o wymiarach 0,5x1,0 m i głębokości nie mniej niż 0,5 m oraz dokładnym przeszukaniu wykopanej gleby. Przeważnie wykonuje się 6 dołów próbnych na ha (na szkółkach leśnych 15), jednak przy dużej ilości owadów ilość partii kontrolnych można zwiększyć. W glebie szuka się przede wszystkim larw owadów z rzędu chrabąszczy – pędraków. Zebrane owady umieszcza się w pojemnikach z wcześniej przygotowanym nasyconym roztworem solnym, który ma zadanie je zakonserwować. Tak przygotowany materiał badawczy trafia do Zespołu Ochrony Lasu, który przeprowadza dokładną analizę owadów (ilość, wiek, gatunek) i na jej podstawie ocenia zagrożenie zgodnie z wytycznymi w Instrukcji Ochrony Lasu. W przypadku wykazania zagrożenia, w następnym roku, w kwietniu wykonuję się kontrolę uzupełniającą, która ma za zadanie potwierdzić zagrożenie. Jeżeli zagrożenie się utrzyma, prace odnowieniowe odkłada się na przyszły rok (by postacie larwalne owadów osiągnęły stadium imago – owada dorosłego), w celu uniknięcia strat w młodym pokoleniu lasu.

/Tekst: Nadleśnictwo Drawno/

/Zdjęcia: Nadleśnictwo Drawno/


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów