Aktualności Aktualności

Las sensorycznie i aktywnie – czyli jak pomóc przyrodzie

22 września br. spotkaliśmy z uczniami SP w Suliszewie, by wspólnie dać dobry przykład jak należy dbać o nasze środowisko. Udało nam się posprzątać śmieci z terenu leśnictwa Kiełpino, a oprócz tego poznać las za pomocą zmysłów. Projekt powstał z inicjatywy Nadleśnictwa Drawno, został częściowo dofinansowany przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Zajęcia rozpoczęliśmy w wyjątkowym miejscu – na terenie wyłączonego drzewostanu nasiennego w leśnictwie Kiełpino. Najmłodsi mieli okazję zobaczyć, jak powinien wyglądać drzewostan sosnowy o najlepszych cechach fenotypowych, zdolny do obfitego obradzania nasion, o znanym pochodzeniu. Zbiór szyszek to pierwszy etap długiej historii od nasionka do drzewa. Zastanawialiśmy się, dlaczego ludzie pozostawiają śmieci w tak wyjątkowym miejscu. Zebraliśmy 12 worków odpadów.

Druga część zajęć odbyła się w szkółce leśnej Zdanów. Zajęcia miały na celu podkreślenie roli drewna – wyjątkowego surowca odnawialnego w życiu człowieka oraz innych produktów ubocznego użytkowania lasu.  Dzieci miały okazję poznać las za pomocą swoich zmysłów. Przygotowaliśmy ścieżkę sensoryczną – składającą się z zebranych szyszek, kory, piasku, kamieni, drewna i innych materiałów pochodzących „prosto z lasu”. Przejście po ścieżce to wyjątkowe doświadczenie. Zadanie polega na odbiorze elementów środowiska leśnego, za pomocą jednego zmysłu. Odbiór konkretnych bodźców, ułatwia zapamiętanie poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. Podsumowaniem naszych zajęć było ognisko i poczęstunek.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział w zajęciach. Niech postawa tych młodych ludzi, będzie inspiracją dla nas, jak należy dbać o środowisko. Składamy także podziękowania Centrum Informacyjnemu Lasów Państwowych za pomoc realizacji projektu. 

/Tekst: Julia Paszkiewicz/

/Zdjęcia: Ilona Herba, Julia Paszkiewicz/


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów