Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

 

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Drawno prowadzona jest zgodnie z międzynarodowymi zasadami i kryteriami dobrej gospodarki leśnej zdefiniowanymi przez Forest Stewardship Council (FSC). czytaj więcej...

  

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie w marcu 1999 roku, jako jedna z pierwszych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce uzyskała certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu FSC.

W roku 2011 lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie poddane zostały certyfikacji w systemie PEFC i uzyskały kolejne potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.

Certyfikaty FSC i PEFC są weryfikowane w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: PEFC-17/0618 ważny jest do dnia 13 listopada 2020 roku.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu FSC o numerze: SGS-FM/COC-000243 ważny jest do dnia 15 kwietnia 2019 roku.