Lista aktualności Lista aktualności

Akcja odnowieniowa zakończona

Odnowienie ma na celu wprowadzenie i kształtowanie młodego pokolenia lasu. Jest to proces niezbędny dla zachowania trwałości lasów i pełnienia przez nie wielu funkcji.

Naturalnym procesem w lasach jest stale postępująca przemiana pokoleń. Po wieloletniej obserwacji drzewostany dojrzałe są użytkowane, tym samym ustępując miejsca młodszemu pokoleniu. Wszędzie tam, gdzie prowadzone są cięcia rębne, inicjuje się procesy lasotwórcze. Najczęściej, odnowienia lasu dokonujemy poprzez sadzenie. Należy jednak pamiętać, że proces ten musi być bardzo dobrze zaplanowany. Każda powierzchnia wymaga indywidualnego podejścia. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie każdy las jest taki sam. Bardzo ważna jest zatem znajomość rodzimych gatunków drzew, ich wymagań, dynamiki wzrostu, sposobów pielęgnacji. Kolejnym ważnym czynnikiem jest typ siedliskowy lasu – określony indywidualnie dla każdego drzewostanu. Ogromne znaczenie ma charakterystyczna szata roślinna oraz rodzaj gleby. Planowanie odnowień jest zatem jednym z ważniejszych i trudniejszych zadań.

Wiosną, na terenie Nadleśnictwa Drawno odnowiono ponad 110 hektarów lasu. Wprowadzono także 28 ha podszytów oraz ponad 12 ha poprawek. Prace będą kontynuowane także jesienią.
W miarę możliwości staramy się inicjować naturalne procesy lasotwórcze. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, tworzymy sprzyjające warunki, do uzyskania obsiewu. By uzyskać efekt, trzeba sporo cierpliwości, zaangażowania a przede wszystkim właściwe wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych. W 2021 roku planujemy uznać odnowienia naturalne na powierzchni około 40 ha. To dla nas najlepsza nagroda za kilka lat troski o młode pokolenie.

Leśnicy stale toczą walkę z wydzielającym się posuszem. Szkodniki owadzie, patogeny, są często przyczyną osłabienia naszych drzewostanów. Skutkiem, jest często zamieranie nie tylko pojedynczych drzew, ale i całych drzewostanów. Dokładamy wszelkich starań, by w tych miejscach przywrócić las. Tego rodzaju powierzchnie, także planujemy do odnowienia.

Zanim jednak sadzonki trafią do lasu, przechodzą długą historię – od nasionka do drzewa. Szkółka leśna to miejsce, gdzie hoduje się sadzonki. Wiosną tego roku prawie 1,4 miliona szt. sadzonek trafi na przygotowane wcześniej powierzchnie, gdzie stworzą młode pokolenie lasu – uprawę.

Szkółka leśna Zdanów prowadzi sprzedaż sadzonek do innych Nadleśnictw, ale także odbiorców prywatnych. Cennik dostępny jest na stronie Nadleśnictwa w zakładce: Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek.

/Tekst: Julia Paszkiewicz/

/Zdjęcia: Julia Paszkiewicz/