Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku.
 
Sprzedaż drewna dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (związaną z przerobem drewna) odbywa się poprzez Portal Leśno-Drzewny www.zilp.lasy.gov.pl/drewno, na którym nabywcy po zarejestrowaniu się składają swoje oferty zakupu. Dodatkowo, Nadleśnictwo organizuje przetargi na drewno w serwisie www.e-drewno.pl, w których mogą brać udział zarówno firmy jak i osoby fizyczne.
 
Sprzedaż drewna dla klientów detalicznych odbywa się tylko na podstawie zapłaty za drewno przed wydaniem go z lasu. Klasyfikacja i pomiar drewna odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Organizacją pozyskania i sprzedaży tego drewna zajmują się leśniczowie w poszczególnych leśnictwach.  Dniem sprzedaży detalicznej jest każdy wtorek i czwartek tygodnia w godzinach od 7.00 do 14.00. Leśniczy może wyznaczyć dodatkowy dzień sprzedaży detalicznej drewna, a informację o tym umieszcza na tablicy informacyjnej leśnictwa.

Materiały do pobrania