Lista aktualności Lista aktualności

Święto Drzewa

W dniu 10 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku odbyła się XI edycja Święta Drzewa.

W dniu 10 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku odbyła się XI edycja Święta Drzewa. W tym roku obchodzone było w odmiennej formie. Wychowankowie ośrodka podzieleni zostali na 3 grupy i każda z nich wykonywała inne zadanie. Część uczniów pojechała na szkółkę leśną, gdzie pod okiem leśniczego zwiedzała szkółkę nadleśnictwa. Tam też usłyszeli wiele ciekawych informacji na temat produkcji materiału sadzeniowego wykorzystywanego do odnowień powierzchni zrębowych. Druga z grup wraz z opiekunem dokonała pomiaru okazałych drzew rosnących nieopodal ośrodka i próbowała określić ich wiek. Ostatnia z grup pod okiem lidera edukacji czyściła budki lęgowe dla ptaków zawieszone w pobliżu ośrodka. Czego w tych budkach nie było. Była to dla wszystkich bardzo ciekawa lekcja przyrody. Podsumowaniem zajęć był apel, na którym każda z grup zaprezentowała wykonane przez siebie drzewo.