Lista aktualności Lista aktualności

Wyjazd szkoleniowy

W dniach 14.10.2019 – 18.10.2019 roku zorganizowany został wyjazd szkoleniowy dla pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Drawno. Odwiedziliśmy Nadleśnictwa: Włocławek, Turek, Piotrków, Smardzewice i Koło.

Wyjazd szkoleniowy dla pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Drawno z towarzyszącymi różnorodnymi elementami edukacyjnymi i integracyjnymi jest imprezą cykliczną odbywającą się od kilku lat. Szkolenia ma na celu zapoznanie się z różnorodną specyfiką prowadzenia gospodarki leśnej, różniącą od pracy w Nadleśnictwie Drawno.

Pierwszy dzień poświęcony był na przejazd do Nadleśnictwa Włocławek. Pobyt w nadleśnictwie rozpoczęliśmy od zwiedzania Elektrowni Wodnej we Włocławku oraz pomnika ks. Jerzego Popiełuszki w postaci krzyża, znajdującego się obok tamy we Włocławku. Kolejnym punktem programu była wizyta w Ośrodku Edukacji Leśnej, w którym mieliśmy możliwość zapoznać się ze specyfiką gospodarki leśnej na terenie nadleśnictwa oraz metodami prowadzenia edukacji leśnej. Pobyt na terenie Nadleśnictwa Włocławek zakończył się w Parku Edukacyjnym. Park ten powstał dzięki dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki temu możliwe jest na powierzchni ponad 5000 m2 poznanie bogactw przyrody, które występują na terenie województwa. Można zapoznać się z roślinami w ujęciu różnych środowisk: leśnego, wodnego, przywodnego, łąkowego.

W drugim dniu szkolenie odbyło się na terenie Nadleśnictwa Turek. Pierwszym punktem programu były odnowienia naturalne dębu bezszypułkowego uzyskiwane bez przygotowania gleby i bez zabezpieczania przed zwierzyną. Następnie zwiedziliśmy zabytkowy Kościół pw. Narodzenia NMP w Wyszynie. Kolejnym punktem szkolenia był pobyt na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Adamów, gdzie przedstawiona została metodyka prowadzenia prac na terenie kopalni, metody rekultywacji terenu oraz perspektywy działania kopalni w najbliższych latach. Z obrazem zmian spowodowanych eksploatacją kopalin mogliśmy zapoznać się na terenie leśnictwa Krwony (zwałowiska wewnętrzne i ich zagospodarowanie, zwałowiska zewnętrzne i specyfika ich odnowienia, składowiska popiołów i próby ich odnowienia, sztuczny zbiornik wodny na terenach pokopalnianych oraz „lazurowe jezioro” z wodą o pH 12).   

Trzeciego dnia szkolenie prowadzone było na terenie dwóch nadleśnictw. W Nadleśnictwie Piotrków zwiedziliśmy Piotrków Trybunalski z przewodnikiem oraz podziemia Piotrkowa Trybunalskiego. Następnym punktem programu był Leśny Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.  W 2005 roku Nadleśnictwo Piotrków otrzymało zgodę na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt. Ośrodek utworzony został przy Leśnym Ośrodku Edukacji w Kole, by tworzyć jego integralną część. Co roku trafia tam blisko 175 sztuk dzikich zwierząt z terenu RDLP w Łodzi. Pobyt w Nadleśnictwie Smardzewice rozpoczął się w muzeum - kopalni piasku kwarcowego „Groty Nagórzyckie”, gdzie zapoznaliśmy się z historią pozyskania piasku kwarcowego i powstania grot. Następnym punktem programu było Muzeum Rzeki Pilicy oraz Rezerwat "Niebieskie Źródła"- rezerwat przyrody nieożywionej utworzony w celu ochrony wywierzysk krasowych oraz towarzyszących im zbiorowisk leśnych, biocenoz zaroślowych, szuwarowych i wodnych znajdujących się na granicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Kolejnym punktem programu była kopalnia piasku kwarcowego Biała Góra oraz rekultywacja terenów pokopalnianych w kierunku leśnym. Zwiedziliśmy również schron kolejowy na terenach leśnych k. wsi Jeleń. Czwarty dzień przeznaczony został na zwiedzanie Łodzi.

W ostatnim dniu wyjazdu szkolenie odbyło się w Nadleśnictwie Koło. Rozpoczęło się zwiedzaniem kopalni soli w Kłodawie. Czynna jest tu najgłębsza na świecie podziemna trasa turystyczna na poziomie 600 metrów pod ziemią. Na poziomie 600 m, niedaleko podszybia, w solnej grocie znajduje się kaplica wykonana z soli rzeźbą Świętej Kingi – patronki górników solnych. Na ścianie kaplicy, na pamiątkowej tablicy, wyryto nazwiska 20 górników, którzy stracili życie pod ziemią. Najstarsza część kopalni w 2007 r. została wpisana do rejestru zabytków. Ostatnim punktem wyjazdu szkoleniowego była ścieżka przyrodniczo – archeologiczna Wietrzychowice. Uroczysko Wietrzychowice leży w Leśnictwie Rogóźno na terenie Nadleśnictwa Koło. Ocalało w nim 5 grobowców megalitycznych z epoki neolitu. Powstały około 5,5 tysiąca lat temu i należą do najstarszych zabytków pradziejowych w Europie. Nazywane są „grobowcami kujawskimi” lub „piramidami polskimi”.

W takcie wyjazdu jego uczestnicy mieli okazję wzbogacić wiedzę leśną i przyrodniczą z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej, ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego. W kwestii edukacyjnej przykłady dobrych praktyk zaprezentowane w wizytowanych jednostkach przyczynią się także do podniesienia poziomu wiedzy leśnej.

/Tekst: Agnieszka Kokocka/

/Zdjęcia:  Archiwum Nadleśnictwa Drawno/