Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Edukacja przyrodniczo – leśna ma na celu poznanie podstawowych zasad prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. W tym celu prowadzimy bezpłatne zajęcia edukacyjne – w punktach edukacji leśnej, oraz w terenie. Miejsca te umożliwiają obcowanie z przyrodą, poznawanie jej przez doświadczanie. Zajęcia uczą współodpowiedzialności za stan najbliższego nam środowiska.

Ścieżka edukacyjna-

Powstała w ramach projektu  ,,Kontynuacja ochrony ekosystemów mokradłowych Puszczy Drawskiej". Ścieżka ma długość 2,6 km i biegnie po drogach leśnych do projektowanego rezerwatu przyrody ,, Czarne Torfowisko". Infrastruktura ścieżki składa się z tablic informacyjnych oraz pomostu drewnianego o długości 150 m zakończony platformą. Trasa jest dedykowana dla wszystkich, niezależnie od wieku.

 

Punkty edukacyjne

  1. Szkółka leśna Zdanów

Oddalony ok. 2 km od Drawna punkt edukacyjny Szkółka leśna Zdanów, jest doskonałym miejscem do przeprowadzania lekcji terenowych. Podczas zajęć odwiedzający poznają długą historię od nasionka do drzewa.  Zdobywają  umiejętność rozpoznawania podstawowych gatunków drzew. Poznając jak złożony i wyjątkowy jest ekosystem leśny, uczestnicy zajęć mają okazję jednocześnie podnieść swój poziom wiedzy przyrodniczo - leśnej. Poznają fazy rozwojowe drzewostanu i stale zachodzącą przemianę pokoleń. Wspólne zajęcia pomagają poszerzać wiedzę na temat zagrożeń środowiska naturalnego i odpowiedzialności za jego stan. W punkcie znajduje się wiata, oraz miejsce na ognisko.

 

  1.  Kwatera Myśliwska w Borowcu

                   Oddalony ok. 3 km od Drawna punkt edukacyjny - pałacyk myśliwski w Borowcu. Obecnie został on przebudowany i zmodernizowany. Znajduje się w nim miejsc 25 noclegowych. Odwiedzający to miejsce spędzają czas w otoczeniu pięknej przyrody, w sąsiedztwie pomnikowych dębów.

                Teren wokół pałacu jest doskonałym miejscem do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Podczas zajęć przyroda staje się najlepszym środkiem dydaktycznym. Dla dzieci i młodzieży przygotowywane są specjale zajęcia dostosowane do wieku i poziomu wiedzy. W 2019 roku punkt zyskał nowe tablice edukacyjne przedstawiające różne aspekty pracy leśnika. Infrastruktura wokół pałacyku – plac zabaw dla dzieci, boisko, wiaty, miejsce na ognisko sprawiają, że punkt ten jest bardzo chętnie odwiedzany przez wszystkie grupy wiekowe.