Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Drawno bierze udział w projektach i pracach badawczych:
,,Występowanie nietoperzy w lasach w zależności od wieku, struktury przestrzennej i składu gatunkowego drzewostanów" zleconego przez Dyrekcję Generalną LP
Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 
,,Badania parazytologiczne i nad poziomem mikroelementów u zwierzyny wolno żyjącej na terenie Nadleśnictwa Drawno" 
Program realizowany przez Akademię Rolniczą w Szczecinie - Katedrę Higieny Zwierząt i Profilaktyki.
 
 „Program inwentaryzacji wilka i rysia w Polsce" 
Badania prowadzi Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.
 
,,Ocena zagęszczenia populacji jeleniowatych i dzików, dynamika liczebności oraz zarządzanie populacjami kopytnych na terenie RDLP w Szczecinie w okresie obowiązywania wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego na lata 2008-2017 " 
Projekt realizuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.