Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych
i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.
 
Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.
 
Przeczytaj więcej na stronie www.lasy.gov.pl.

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku.
 
Sprzedaż drewna dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (związaną z przerobem drewna) odbywa się poprzez Portal Leśno-Drzewny www.zilp.lasy.gov.pl/drewno, na którym nabywcy po zarejestrowaniu się składają swoje oferty zakupu. Dodatkowo, Nadleśnictwo organizuje przetargi na drewno w serwisie www.e-drewno.pl, w których mogą brać udział zarówno firmy jak i osoby fizyczne.
 
Sprzedaż drewna dla klientów detalicznych odbywa się tylko na podstawie zapłaty za drewno przed wydaniem go z lasu. Klasyfikacja i pomiar drewna odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Organizacją pozyskania i sprzedaży tego drewna zajmują się leśniczowie w poszczególnych leśnictwach.  Dniem sprzedaży detalicznej jest każdy wtorek i czwartek tygodnia w godzinach od 7.00 do 14.00. Leśniczy może wyznaczyć dodatkowy dzień sprzedaży detalicznej drewna, a informację o tym umieszcza na tablicy informacyjnej leśnictwa.

Materiały do pobrania