Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Drawno przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów to 64 lata, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześć./ha.
 
Udział siedlisk leśnych
Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie są: 
BMśw – 33,6 %, 
Bśw 32,9%, 
LMśw 24,4%. 
 
Siedliska borowe zajmują łącznie – 67,5 %, lasowe – 29,0 %, olsy 3,0%  powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Widoczne jest zróżnicowanie pomiędzy obrębami. W obrębie Drawno dominuje BMśw 51,3%, Bśw 36,3%, inne siedliska poniżej 10 % pow. leśnej. W obrębie Kiełpino dominuje LMśw 55,5%, BMśw 21,9%. W obrębie Dominikowo dominuje Bśw 67,9%, BMśw 17,6%, oraz LMśw 11,5%.
 
Udział gatunków lasotwórczych
Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, stanowi ponad 86,5 % powierzchni drzewostanów, oraz brzoza – 5,8 %. Większe znaczenie odgrywają jeszcze Ol 3,3%, Bk 1,5%, Db 1,4%. Udział innych gatunków jest mały, nie przekracza 1,5 % powierzchni łącznie.
 
Udział procentowy  gatunków panujących w Nadleśnictwie 
 
      
 
Udział drzewostanów w klasach wieku
 
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).
 
13,8 proc. – I klasa
19,5 proc. – II klasa
26,5 proc. – III klasa
15,1 proc. – IV klasa
13,5 proc. – V klasa
5,4 proc. – VI klasa i starsze